Jak to máte s adaptací na změny?

Asi každý si pod slovem adaptace dokáže něco představit, nejčastěji asi schopnost přizpůsobit se novým podmínkám. V dnešní, rychle se měnící době, považuji adaptaci za jednu z klíčových vlastností.

Je potřeba se neustále vyrovnávat se změnami, požadavky a nároky, učit se novým věcem, přizpůsobovat se postupům… a uvádět se znovu a znovu do jakési pomyslné rovnováhy. Je to dynamický a popravdě řečeno nikdy nekončící proces.

Pokud jde o změny v přijatelných mezích, ty většinou zvládáme snadno. U těch zásadních, výrazných nebo těch, které působí dlouhodobě, máme obvykle problémy a dostáváme se do stresu. Záleží také na tom, jak máme vypěstovanou odolnost a jak jsme schopni stresové situace zvládat.

Chcete-li pár jednoduchých tipů, jak se naučit zvládat stres, poslechněte si krátkou nahrávku. K dispozici ZDE.